Våra tjänster

VAD KAN VI

Hjälpa dig med?

Här finns ett brett utbud av tjänster och är det inget vi
erbjuder här, så är vi alltid öppna för nya utmaningar, där vi kan ta fram nya tjänster åt er.

Återkomandekontroll av öppna cisterner för brandfarliga varor.

Mellanlagring av brandfarligvätska, upp till 24 kbm kan lagras i mobila tankar.

Cistern rengöring.

Service och underhåll av tank anläggningar.

Återkommandekontroll av tankbilar enligt Jig 1.

Målning av cisterner och anläggningar.

Nedmontering av cisterner och anläggningar.

Avloppsrensning.

Inspektion av svåråtkommliga utrymmen med inspektionkamera.

Riskanalyser; enligt LBE först, sen HAZOP …

Klassningsplaner, klassningsritningar.

Control of Work: Arbetstillstånd för säkra arbeten.

Driftsinstruktioner, arbetsbeskrivningar mm.

Utbilding inom flygplans tankning, Jig 1,2 och 4, eller efter kunds rätta regelverk.

Upprättande av kvalitetsmanualer, regelverk mm.

Framtagande av bygglovs krävande dokumentation, för ny cistern anläggning.