Vad gör vi?

Vad gör vi

Det första man ska skilja på är: återkommandekontroll och rengöring av cisterner.

 

-Återkommandekontroll är ett myndighetskrav och en teknisk kontroll av cisternen och anläggningen.

 

-Cisternrengöring är en rengöring av cisternens insida, det görs för att minska risken för driftsstopp, på grund av: bakterietillväxt, korrosion, läckage/spill. Och för att bibehålla en god produktkvalitet.

 

En återkommande kontroll kräver oftast en rengöring för att kontrollen skall kunna utföras. Återkommande kontroll skall utföras var 6:e eller 12:e år, enligt MSBFS 2018:3.

 

Ofta behöver cisternen rengöras oftare, beroende på vilken produkt som lagras i cisternen, i vilken miljö cisternen står samt vilken omsättning det är på produkten. Dagens bränslen är ofta blandningar av fossil och icke fossila beståndsdelar. De nya icke fossila bio-oljorna/bränslen är mer känsliga för vatten, och behovet av rengöring är större och bör ske oftare. Bio-oljor är ofta mer aggressiva och korrosiva mot cisternen och dess delar.

Hur gör vi

Cisternrengöring och återkommande kontroll:

 

1. Riskanalys och arbetstillstånd utfärdas och godkänns (enligt AFS)

 

2. Cisternens lucka öppnas.

 

3. Produkten i cisternen pumpas ut till vår tankvagn (ca 24kbm, vi kan lagra större volym efter kunds önskemål).

 

4. Cisternen ventileras.

 

5. Atmosfäriskt prov tas, där syre och brandfarliga gaser mäts.

 

6. Personal äntrar cistern med rengörings utrustning. Cisternens insida torkas med trasor, inga kemikalier används!

 

7. När cisternen är ren, utförs återkommande kontroll (om behov finns).

 

8. Kontroll av luckans packning, bytes vid behov.

 

9. Luckan återmonteras.

 

10. Cisternens produkt pumpas tillbaka.

 

11. Intyg utfärdas.