Om oss

Välkommen till

J D Cisternkontroll AB

J D Cisternkontroll AB har drivits av Jan Davinder i 28 år. Där den höga kvaliteten på arbetet har lett till att fokus har legat på flygbränsleanläggningar. Jan har inte bara jobbat med flygbränsle utan han har stor erfarenhet av alla typer av cisterner, i storlekar från någon kubikmeter upp till 30,000 m³, innehållandes allt från bensin, tjockolja till färg. Han har som merit sanerat alla cisterner i depåerna på Värtahamnen, Loudden och Bergs Oljehamn.

 

I januari 2016 köptes J D Cisternkontroll AB av Martin Karlsson och Thomas Lundin, vi båda har lång erfarenhet av flygbränsle hantering från Air BP. Där stort fokus ligger på hälsa, miljö och säkerhet. Alla våra jobb speglar de stora kraven flyg och olje-branschen har på dessa områden. Vi utför jobben med ”CoW” (Arbetstillstånd vid farliga arbeten enligt AFS författningar) för att minimera risker för olyckor som kan påverka Människa, Miljö och ”Maskin”.

 

Vi arbetar i hela landet från Kiruna i norr till Trelleborg i Söder. Där de största kunderna är: Sjöfartsverket, Polis flyget, Skövde Airport, Swedavia, SAAB, MFS (Malmö Airport), BFS (Bromma Airport), GFC (Göteborg-Landvetter Airport), Shell Aviation, Air BP Sweden AB, industrier, Bostadsrättsföreningar och privata kunder.