VÄLKOMMEN TILL

J D Cisternkontroll AB

Det är ofta så miljön i en cistern ser ut, tänk på att det är pengar som förvaras i er cistern! Och att cisternen behöver rengöras oftare en vad myndigheten kräver i det tekniska kontrollintervallet.

J D Cisternkontroll AB är förstaval när du vill ha hjälp med återkommande kontroll eller rengöring av cisterner och tankbilar av petroleum produkter. Cisternrengöring utförs med stort fokus på produktkvalitet och med minimal produktförlust.

J D Cisternkontroll AB är ackrediterade av Swedac, ack.nr. 3572.

Vi lägger stort focus på Hälsa, Miljö och Säkerhet i vår verksamhet.

Våra

Tjänster

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts.

Våra

Produkter

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts.